لیست تازه ها


<کتابهای فارسی> متالورژي استخراجي مس
<کتابهای فارسی> زهاب هاي اسيدي : تشكيل، كنترل و تصفيه
<کتابهای فارسی> آموزش توربين بخاري = Steam turbine training
<کتابهای فارسی> مهندسي شيرواني هاي سنگي
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر طراحي و بهينه سازي سيستم هاي تعليق صندلي خودروهاي غيرجاده اي
<کتابهای فارسی> طراحي و شبيه سازي سيكل هاي نيروگاهي با استفاده از نرم افزار Thermoflow [ترموفلو] «نرم افزارهاي GT Pro و Thermoflex» [ترموفلكس و جي. تي. پرو]
<کتابهای فارسی> اصول شبيه سازي مقدماتي و پيشرفته ديناميك سيالات محاسباتي با استفاده از نرم افزارهاي FLUENT [فلوئنت] و CFX [سي. اف. ايكس.] به همراه آموزش نرم افزارهاي Gambit، TGrid، ICEM-CFD و CFD-POST[سي. اف. دي. پست و گامبيت و ...]
<کتابهای فارسی> خوردگي و كنترل خوردگي
<کتابهای فارسی> خواص مهندسي خاكها (مقدماتي و پيشرفته)
<کتابهای فارسی> مباني طراحي و تجهيزات پست هاي فشار قوي
<کتابهای فارسی> روشهاي پژوهش در ژئوتكنيك : چگونه مسائل تحقيقاتي را حل كنيم؟
<کتابهاي لاتين> Handbook of membrane separations : chemical, pharmaceutical, food, and biotechnological applications
<کتابهای فارسی> طراحي پست هاي فشار قوي
<کتابهای فارسی> اصول تجربي و تئوري تست موتورهاي احتراق داخلي
<کتابهای فارسی> فرايندها و واكنش هاي شيميايي در صنعت پتروشيمي ايران
<کتابهای فارسی> مواد جايگزين سيمان (پوزلانها)؛ خواص، دوام و توسعه پايدار
<کتابهای فارسی> راهنماي ارتعاشات مكانيكي
<کتابهای فارسی> سامانه هاي موقعيت ياب ماهواره اي و كاربردها
<کتابهای فارسی> مباني و كاربردهاي انرزي زمين گرمايي
<کتابهای فارسی> الگوي پنهان (ردپاي سرنوشت )
<کتابهای فارسی> آموزش نرم افزارهاي شبيه سازي مخازن نفت و گاز CMG [سي. ام. جي.]
<کتابهای فارسی> بازاريابي عصب پايه در تبليغات
<کتابهای فارسی> آزمايشگاه شيمي عمومي با تاكيد بر ايمني
<کتابهای فارسی> تجزيه و تحليل آماري داده هاي اكتشافي ژئوشيميائي (با كاركرد در محيط STATISTICA [استاتيستيكا])
<کتابهای فارسی> كاربرد الكتروانباشت در رشد نانوساختارها
<کتابهای فارسی> ژئوشيمي زيست محيطي فلزات مسموميت زا
<کتابهاي لاتين> 5G radio access networks : centralized RAN, cloud-RAN, and virtualization of small cells
<کتابهای فارسی> درسنامه پيرومتالورژي
<کتابهای فارسی> مباني اقتصادي سيستم قدرت
<کتابهای فارسی> مديريت كانال هاي توزيع و فروش با تاكيد بر سيستم پخش مويرگي (نگرشي كاربردي)
<کتابهای فارسی> رياضيات عمومي
<کتابهای فارسی> سنگ شناسي عمومي
<کتابهای فارسی> زمين شناسي عمومي براي مهندسين
<کتابهاي لاتين> Airport engineering
<کتابهای فارسی> نقشه برداري مهندسي
<کتابهای فارسی> فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي
<کتابهای فارسی> ميكروسكوپي نيروي اتمي
<کتابهای فارسی> اصول مهندسي تونل (ويژه دانشجويان مهندسي عمران)
<کتابهای فارسی> ژيوفيزيك اكتشافي
<کتابهای فارسی> كاربرد تكنولوژي هاي نوين در لجستيك انبار با تاكيد بر انبارهاي اتوماتيك
<کتابهای فارسی> برنامه عمومي تحليل و طراحي سازه ها : مرجع جامع نرم افزار SAP 2000 [ساپ 2000]
<کتابهای فارسی> خواص فيزيكي مواد
<کتابهای فارسی> برگزيده متون ادب فارسي
<کتابهاي لاتين> The holistic inspirations of physics : the underground history of electromagnetic theory
<کتابهای فارسی> روشهاي رياضي براي علوم فيزيكي و مهندسي
<کتابهای فارسی> كاويتاسيون و ديناميك حباب در علوم مهندسي و پزشكي
<کتابهاي لاتين> Principles of mechanics
<کتابهاي لاتين> Computational methods for linear control systems
<کتابهای فارسی> مديريت سيستم جمع آوري آب هاي سطحي و كنترل سيلاب شهري
<کتابهای فارسی> پيش بيني سري هاي زماني از مقدماتي تا پيشرفته به همراه برنامه كاربردي در R [آز]
<کتابهای فارسی> طراحي اتصالات پاي ستون در سازه هاي فولادي
<کتابهاي لاتين> Schaums outline of theory and problems of continuum mechanics
<کتابهای فارسی> رياضيات پيشرفته در مهندسي شيمي
<کتابهای فارسی> عملكرد موثر در برنامه ريزي فضايي
<کتابهای فارسی> مديريت پسماند در شهرهاي جهان
<کتابهای فارسی> طراحي سياست هاي عمومي اصول و ابزارها
<کتابهای فارسی> چندجمله اي هاي امگا و سادهاناي نانوساختارها
<کتابهای فارسی> فلسفه طراحي لرزه اي بر اساس عملكرد
<کتابهای فارسی> استاندارد 2800 [دوهزار هشتصد] زير ذره بين
<کتابهای فارسی> مباني طراحي لرزه اي سازه ها
<کتابهای فارسی> تحليل و تشريح كامل مسايل استاتيك (ال. جي. مريام)
<کتابهای فارسی> بافت شناسي پايه جون كوئيرا
<کتابهای فارسی> مدل سازي كيفيت آب در رودخانه ها و بسترهاي آبي
<کتابهای فارسی> مدلسازي فركتال و چند فركتال داده هاي ژئوشيميايي
<کتابهای فارسی> لرزه نگاري مهندسي
<کتابهای فارسی> ژئوشيمي سطحي و كاربردهاي آن در اكتشاف منابع هيدروكربني
<کتابهای فارسی> فناوري لايه گذاري در پوشاك
<کتابهای فارسی> مواد پايه گرافني علم و فناوري
<کتابهای فارسی> داربست نانو
<کتابهاي لاتين> MATLAB : data analysis and visualization
<کتابهای فارسی> طراحي استوار، راهكاري جهت ارتقاء پايايي
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر اصول كلي مهندسي بافت
<کتابهای فارسی> تحليل نحوي خودكار متن فارسي
<کتابهای فارسی> برنامه ريزي خطي پيشرفته (روش هاي نقاط دروني)
<کتابهای فارسی> فلزات زيست تخريب پذير از مفهوم تا كاربرد
<کتابهای فارسی> رهيافتي نو در ارزيابي ويژگي هاي و آثار گاز رادن
<کتابهاي لاتين> Towards the third generation university : managing the university in transition
<کتابهای فارسی> تئوري و طراحي پيشرانه هاي دريايي
<کتابهای فارسی> شيمي سبز : آشنايي مقدماتي
<کتابهای فارسی> سيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير (FACTS) [فكتس] ؟ مفاهيم و كاربردها
<کتابهای فارسی> مكانيزم واكنشهاي آلي در يك نگاه آني : يك روش مرحله به مرحله براي حل مسائل شيمي آلي
<کتابهاي لاتين> Thermodynamics : an engineering approach
<کتابهای فارسی> زمين كردن، حفاظ و حفاظت در برابر امواج گذراي تجهيزات الكترونيكي براي ابزار دقيق و كنترل
<کتابهای فارسی> تحقيق در عمليات 1: برنامه ريزي خطي، برنامه ريزي آرماني شبكه، حمل و نقل و تخصيص
<کتابهای فارسی> شيمي فيزيك
<کتابهای فارسی> مدلسازي تجهيزات شبكه قدرت : ژنراتور، ترانسفورماتور، خط انتقال، برقگير و كليد
<کتابهای فارسی> فولادهاي ابزار
<کتابهای فارسی> روش المان مرزي
<کتابهای فارسی> مديريت بانكداري الكترونيكي : مسايل، راه حل ها و استراتژي
<کتابهای فارسی> كنترل آلودگي هوا (با رويكرد طراحي)
<کتابهای فارسی> تقارن در شيمي
<کتابهای فارسی> كريستال هاي فوتوني افزاره ها،فيبرها، نانوساختارها و حسگرها
<کتابهای فارسی> مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد
<کتابهای فارسی> معادلات ديفرانسيل
<کتابهای فارسی> مهندسي كنترل (ويرايش پنجم)
<کتابهاي لاتين> Acid stimulation
<کتابهاي لاتين> Flow chemistry
<کتابهاي لاتين> Supported ionic liquids : fundamentals and applications
<کتابهاي لاتين> Computational physics : problem solving with Python
<کتابهاي لاتين> Mitigation of hydrodynamic resistance : methods to reduce hydrodynamic drag
<کتابهای فارسی> خلاصه نظريه ها و مسائل خواص فيزيكي الياف
<کتابهای فارسی> مرجع درسي و كاربردي كنترل پروژه به روش گام به گام
<کتابهای فارسی> گروه و جبر لي
<کتابهای فارسی> پترولوژي سنگهاي آذرين
<کتابهای فارسی> خطوط انتقال فعال در مخابرات الكترونيكي (مدلسازي و تحليل)
<کتابهای فارسی> تحليل سيستم هاي قدرت و حفاظت هاي آن توسط نرم افزار PS CAD [پي. اس. كد]
<کتابهای فارسی> جبر خطي مجرد
<کتابهاي لاتين> Batch and semi-batch reactors : practical guides in chemical engineering
<کتابهاي لاتين> Biotransport : principles and applications
<کتابهاي لاتين> Fundamentals and applications of controlled release drug delivery
<کتابهاي لاتين> Cisco LAN switching configuration handbook
<کتابهاي لاتين> Design of controlled release drug delivery systems
<کتابهاي لاتين> Drug delivery : engineering principles for drug therapy
<کتابهاي لاتين> Atkins Physical chemistry
<کتابهاي لاتين> Instrumentation in Analytical chemistry : articles
<کتابهای فارسی> كنفرانس ملي مديريت مخاطرات در معادن و فضاهاي زير زميني (نخستين : 1394 : تهران)
<کتابهای فارسی> مفاهيم برگزيده درسي شيمي آلي 2 [دو]
<کتابهاي لاتين> High-intensity ultrasonics : theory and industrial applications
<کتابهاي لاتين> Principles of general chemistry
<کتابهای فارسی> اجراي سدهاي مخزني خاكي با هسته رسي ناتراوا
<کتابهاي لاتين> Processes and systems in industrial chemistry
<کتابهای فارسی> تكنولوژي مهندسي تزريق در سدسازي
<کتابهای فارسی> الكترونيك كاربردي به زبان ساده
<کتابهای فارسی> شبيه سازي ديناميك مولكولي با نرم افزار گرومكس
<کتابهای فارسی> تشريح مسائل : رفتار مكانيكي مواد
<کتابهای فارسی> بتن غلتكي در سدسازي بر اساس ترجمه اي از آئين نامه انجمن مهندسين ارتش ايالات متحده آمريكا
<کتابهای فارسی> ديناميك ماشين
<کتابهای فارسی> انتقال جرم
<کتابهای فارسی> استراتژي عمليات (استراتژي توليد و خدمات)
<کتابهای فارسی> طراحي اجزاي سيستم هاي الكترومكانيكي در مقياس ميكرو و نانو
<کتابهای فارسی> طراحي انواع اتصالات سازه هاي فولادي به روش ضرايب بار و مقاومت
<کتابهای فارسی> فرآيندهاي ماشين كاري چرخ دنده
<کتابهای فارسی> پايايي و خطاي عامل انساني در سيستم هاي حمل و نقل
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر بيومتريال ها
<کتابهای فارسی> مديريت پروژه خلاق
<کتابهای فارسی> تكنيك هاي نوين، در طراحي و ساخت و ساز تونل
<کتابهای فارسی> اقتصاد كلان (باورها و تجارب)
<کتابهای فارسی> هندسه منيفلد (1)
<کتابهاي لاتين> Organizational project portfolio management : a practitioners guide
<کتابهای فارسی> آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان
<کتابهای فارسی> تئوري،طراحي و تحليل ماشين هاي الكتريكي مخصوص
<کتابهای فارسی> مهارهاي مكانيكي خاك از طراحي تا اجرا
<کتابهای فارسی> ره نگاشت جامع سامانه هاي بدون سرنشين آمريكا 2013-2038
<کتابهای فارسی> مباني اندازه گيري هزينه هاي تحقيق و توسعه با تاكيد بر ملاحظات و نكات اندازه گيري در كشورهاي در حال توسعه
<کتابهای فارسی> ميكروكنترلر PIC
<کتابهای فارسی> توسعه شهري: منطق تهيه برنامه ها
<کتابهاي لاتين> Fundamentals of thermodynamics
<کتابهاي لاتين> Magic world of textiles : book of proceedings
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر سيستمهاي تهويه و تبريد خورشيدي
<کتابهای فارسی> محاسبه تونل ها به روش همگرايي - همجواري
<کتابهای فارسی> تحليل موتور القائي با استفاده از روش اجزاء محدود
<کتابهای فارسی> اقليم شناسي همديد و كاربردآن در مطالعات محيطي
<کتابهای فارسی> مديريت حوزه هاي آبخيز ( موضوعات و نگرش ها)
<کتابهای فارسی> مديريت جامع حوزه هاي آبخيز
<کتابهای فارسی> كاربردهاي ICT
<کتابهای فارسی> اصول و راهنماي كار با ميكروكنترلرهاي ‎]PICپي . آي . سي ]
<کتابهای فارسی> انرژي خورشيدي به روايت تصوير
<کتابهای فارسی> انرژي خورشيدي براي خانه شما
<کتابهای فارسی> تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل خطي
<کتابهاي لاتين> Cloud computing and virtualization technologies in libraries
<کتابهاي لاتين> Water chemistry
<کتابهاي لاتين> The action research dissertation : a guide for students and faculty
<کتابهاي لاتين> Organizational change : an action-oriented toolkit
<کتابهاي لاتين> Pragmatic Syntax
<کتابهاي لاتين> Water and energy : threats and opportunities
<کتابهاي لاتين> Projectile impact : modelling techniques and target performance assessment
<کتابهاي لاتين> Fundamentals of preparative organic chemistry
<کتابهای فارسی> توسعه مطالب آناليز عددي [يك]
<کتابهای فارسی> آناليز عددي 1 [يك] براي دانشجويان علوم و مهندسي
<کتابهای فارسی> حل مسائل و تمرين هاي نظري مباني احتمال (شلدن راس)
<کتابهای فارسی> تشريح مسائل معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها كرايه چيان
<کتابهای فارسی> مهندسي كنترل
<کتابهاي لاتين> Chemical engineering process analysis
<کتابهاي لاتين> Turbine aerodynamics, heat transfer, materials, and mechanics
<کتابهاي لاتين> The DSMC method
<کتابهاي لاتين> Spline functions : computational methods
<کتابهای فارسی> مشاركت منابع تجديدپذير در بازار برق
<کتابهای فارسی> تشريح كامل مسائل مقدمه اي بر ترموديناميك مهندسي شيمي اسميت، ون نس، ابوت
<کتابهای فارسی> سامانه مديريت و كنترل هوشمند خرابي پل
<کتابهای فارسی> سيستم هاي كنترل مدرن
<کتابهای فارسی> برجام؛ سياست ها، دستاوردها و الزامات
<کتابهای فارسی> راهنماي مميزي انرژي تجهيزات و فرآيندهاي صنعتي
<کتابهاي لاتين> Bioreaction engineering principles
<کتابهای فارسی> اجراي ساختمانهاي بتن آرمه
<کتابهاي لاتين> Advances in polymer chemistry
<کتابهای فارسی> تشريح جامع مسايل حساب ديفرانسيل و انتگرال جيمز استوارت
<کتابهاي لاتين> Work out organic chemistry
<کتابهای فارسی> تحليل كامل مسائل مكانيك سيالات فرانك ام.وايت
<کتابهاي لاتين> Mathematical modelling and numerical simulation of aromatic nitrations by mixed acid in discontinuous reactors
<کتابهای فارسی> تشريح مسائل استاتيك : مكانيك مهندسي
<کتابهای فارسی> مكانيك مهندسي
<کتابهاي لاتين> A guide to doing statistics in second language research using SPSS and R
<کتابهاي لاتين> Operations strategy
<کتابهاي لاتين> Experimental organic chemistry : a miniscale and microscale approach
<کتابهاي لاتين> Managing employees
<کتابهاي لاتين> Bridge engineering handbook
<کتابهاي لاتين> A thesaurus of English word roots
<کتابهای فارسی> آزمايش نفوذ ديناميكي مخروط و كاربردهاي آن
<کتابهای فارسی> راهنماي طرح و اجراي ژئوتكستايل در راهسازي و ابنيه فني
<کتابهای فارسی> تشريح كامل مسايل حساب ديفرانسيل و انتگرال
<کتابهای فارسی> آشنايي با فرترن 95/2003
<کتابهای فارسی> مروري بر كاربرد انرژي آزاد سطحي در طراحي مخلوط هاي آسفالتي با دوام
<کتابهای فارسی> تاثير يخ زداها بر روسازي انعطاف پذير
<کتابهای فارسی> راهنماي طرح و اجراي ستون هاي سنگي
<کتابهای فارسی> خرابي ناشي از تبلور نمك در روسازي راه در مناطق خشك و نيمه خشك
<کتابهای فارسی> مباني مديريت منابع انساني
<کتابهاي لاتين> Ship construction
<کتابهاي لاتين> Statics
<کتابهای فارسی> شطرنج انديشه ها در قراردادهاي نفتي : جستاري درباره قراردادهاي مشاركت در توليد و بيع متقابل
<کتابهای فارسی> آناليز حقيقي
<کتابهای فارسی> مديريت منابع انساني (مفاهيم، تئوريها و كاربردها)
<کتابهای فارسی> مكانيك مدار ماهواره
<کتابهای فارسی> حل مسايل مباني مهندسي پليمريزاسيون
<کتابهای فارسی> مباني مديريت منابع انساني
<کتابهای فارسی> مديريت منابع انساني : پيوند استراتژي و عمل
<کتابهاي لاتين> Applied nonlinear analysis
<کتابهاي لاتين> Cell biology
<کتابهاي لاتين> Switched capacitor circuits
<کتابهاي لاتين> Chemical reactor theory : an introduction
<کتابهای فارسی> تئوري و كاربردهاي مكانيك مدار ماهواره
<کتابهای فارسی> آموزش گام به گام برنامه نويسي به زبان جاوا
<کتابهای فارسی> رسم فني و نقشه هاي صنعتي 1 [يك]
<کتابهای فارسی> مهندسي واكنشگاه هاي شيميايي
<کتابهاي لاتين> Dynamic networks and evolutionary variational inequalities
<کتابهاي لاتين> ASME boiler and pressure vessel code. Section II
<کتابهای فارسی> احتمال، متغيرها و فرآيندهاي تصادفي
<کتابهای فارسی> روسازي هاي بتني
<کتابهای فارسی> ضربه بر روي سازه هاي كامپوزيتي
<کتابهای فارسی> پژوهشي پيرامون الگوهاي توسعه (مقدمه اي بر الگوي مطلوب توسعه ايراني - اسلامي)
<کتابهای فارسی> مكانيك مدار ويژه دانشجويان مهندسي
<کتابهای فارسی> طراحي اجزاي ماشين شيگلي با گزيده اي از استانداردهاي ISO [ايزو]
<کتابهای فارسی> طراحي اجزاء ماشين
<کتابهای فارسی> راهنماي جامع بهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب
<کتابهاي لاتين> Colloid chemistry
<کتابهاي لاتين> Schaums 3000 solved problems in electric circuits
<کتابهاي لاتين> Schaums 3000 solved problems in electric circuits
<کتابهای فارسی> ديناميك و كنترل فرآيندها با نگرش كاربردي در مهندسي شيمي، مهندسي پليمر و مهندسي متالورژي
<کتابهای فارسی> تجربيات خدمات عمومي الزامي ارتباطات و فناوري اطلاعات
<کتابهای فارسی> درهم تنيدگي هاي كوانتومي اسرارآميزترين پديده در فيزيك
<کتابهای فارسی> كنترل كيفيت تجهيزات در سيستم توزيع برق
<کتابهای فارسی> شبكه هاي هوشمند : دنياي آينده ي صنعت برق به همراه اصطلاحات شبكه هوشمند = smart grid terminology
<کتابهای فارسی> راهنماي حل مسايل ديناميك و كنترل فرآيندها
<کتابهای فارسی> كاربرد SBA-15 [اس. بي. ا.] در حذف كاتيون هاي سنگين
<کتابهای فارسی> شيوه ارايه مطالب علمي و فني
<کتابهاي لاتين> Handbook of turbomachinery and mechanical engineering
<کتابهای فارسی> استخراج فلزات با فرآيندهاي هيدرومتالورژي : اصول و كاربردها
<کتابهاي لاتين> Private Pilot Manual
<کتابهای فارسی> اصول قالب گيري مولكولي
<کتابهای فارسی> تصفيه فاضلاب: مفاهيم، روش هاي فيزيكي و شيميايي تصفيه
<کتابهاي لاتين> Handbook of theory and design of gas turbines and jet engines
صفحه 1 از 9   <قبلی   بعدی>  

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.