لیست تازه ها


<کتابهاي لاتين> Fluid mechanics with laboratory manual
<کتابهاي لاتين> Fluid mechanics : a concise introduction
<کتابهاي لاتين> Thermo-mechanical buckling of composite plates and shells
<کتابهای فارسی> توربو ماشين (براي دانشجويان مهندسي مكانيك)
<کتابهاي لاتين> Foundations of heat transfer
<کتابهاي لاتين> Heat an mass transfer, SI
<کتابهاي لاتين> Hydrodynamics of Planing Monohull Watercraft
<کتابهاي لاتين> Industrial catalysis : a practical approach
<کتابهاي لاتين> Membrane separation processes
<کتابهاي لاتين> Advanced computational fluid and aerodymanics
<کتابهاي لاتين> Research methods : a concise introduction to research in management and business consultancy
<کتابهاي لاتين> Advanced Solutions in Power Systems : HVDC, FACTS, and Artificial Intelligence
<کتابهاي لاتين> Elements of chemical reaction engineering
<کتابهاي لاتين> Current developments in biotechnology and bioengineering
<کتابهاي لاتين> Current developments in biotechnology and bioengineering
<کتابهاي لاتين> Current developments in biotechnology and bioengineering
<کتابهاي لاتين> Current developments in biotechnology and dioengineering solid waste management
<کتابهاي لاتين> Current developments in biotechnology and dioengineering solid waste management
<کتابهاي لاتين> Current developments in biotechnology and bioengineering food and beverages industry
<کتابهاي لاتين> Current developments in biotechnology and bioengineering functional genomics and metabolic engineering
<کتابهاي لاتين> Current developments in biotechnology and bioengineering foundations of biotechnology and bioengineering
<کتابهاي لاتين> Tools for chemical product design from consumer products to biomedicine
<کتابهاي لاتين> Bioprocess engineering kinetics, sustainability, and reactor design
<کتابهاي لاتين> Smart energy grid engineering
<کتابهاي لاتين> Friction stir welding of 2XXX aluminum alloys including Al--Li alloys a volume in the welding and friction stir processing book series
<کتابهاي لاتين> Redefining diversity and dynamics of natural resources management in Asia the reciprocal relationship between governance of natural resources and socio-ecological systems dynamics in West Sumatra Indonesia
<کتابهاي لاتين> Redefining diversity and dynamics of natural resources management in Asia
<کتابهاي لاتين> Micro-doppler characteristics of radar targets
<کتابهاي لاتين> Pulp and paper industry nanotechnology in forest industry
<کتابهاي لاتين> Nanotechnology in cancer
<کتابهاي لاتين> Energy sources fundamentals of chemical conversion processes and applications
<کتابهاي لاتين> Advanced data analysis and modelling in chemical engineering
<کتابهاي لاتين> Current developments in biotechnology and bioengineering
<کتابهاي لاتين> Building-integrated solar energy systems
<کتابهاي لاتين> Personnel selection : adding value through people--a changing picture
<کتابهاي لاتين> Numerical analysis for engineers : methods and applications
<کتابهاي لاتين> Biofuels : production and future perspectives
<کتابهاي لاتين> Nanomagnetic and spintronic devices for energy-efficient memory and computing
<کتابهاي لاتين> Bioelectrochemistry of biomembranes and biomimetic membranes
<کتابهاي لاتين> Principles and applications of RF/microwave in healthcare and biosensing
<کتابهاي لاتين> Methods for analysis of carbohydrate metabolism in photosynthetic organisms plants, green algae and cyanobacteria
<کتابهاي لاتين> New fluorinated carbons fundamentals and applications
<کتابهاي لاتين> Biotechnology of microbial enzymes production, biocatalysis and industrial applications
<کتابهای فارسی> تشريح مسايل مباني فيزيك به انضمام مسئله هاي تكميلي خوب ديگر
<کتابهاي لاتين> Dust explosion dynamics
<کتابهاي لاتين> Complex systems and clouds a self-organization and self-management perspective
<کتابهاي لاتين> An invitation to applied mathematics differential equations, modeling, and computation
<کتابهاي لاتين> Advances in molecular toxicology
<کتابهاي لاتين> Building the agile enterprise with capabilities, collaborations and values
<کتابهاي لاتين> Climatic hazards in coastal Bangladesh non-structural and structural solutions
<کتابهاي لاتين> Mass transfer : fundamentals and applications
<کتابهای فارسی> دانش مالي براي مهندسان
<کتابهای فارسی> الكترونيك 1و2 [يك و دو] : شامل تشريح كامل مطالب درسي به همراه حل مسائل ...
<کتابهای فارسی> تحليل و تشريح كامل مسايل ديناميك سازه ها : نظريه و كاربرد آن در مهندسي زلزله آنيل كي. چوپرا
<کتابهاي لاتين> Design of analog CMOS integrated circuits
<کتابهاي لاتين> Compact heat exchangers selection, design, and operation
<کتابهاي لاتين> Food processing technology principles and practice
<کتابهاي لاتين> Navigation design and SEO for content-intensive websites a guide for an efficient digital communication
<کتابهاي لاتين> Principles of fermentation technology
<کتابهاي لاتين> Strategies and tactics in organic synthesis
<کتابهاي لاتين> Encyclopedia of immunobiology
<کتابهاي لاتين> RIoT control understanding and managing risks and the internet of things
<کتابهاي لاتين> Flow and heat transfer in geothermal systems basic equations for describing and modeling geothermal phenomena and technologies
<کتابهاي لاتين> Engineering properties of rocks
<کتابهاي لاتين> Introduction to biomedical engineering technology
<کتابهاي لاتين> Organizational behaviour
<کتابهای فارسی> مقاومت مصالح
<کتابهای فارسی> تصويربرداري هسته اي پت : (مقطع نگاري گسيل پوزيترون) فيزيك، مهندسي و شرح نمونه ساخته شده در ايران
<کتابهاي لاتين> Urban recycling cooperatives : building resilient communities
<کتابهاي لاتين> Product and process design principles : synthesis, analysis and eva​luation
<کتابهاي لاتين> Public transport planning with smart card data
<کتابهاي لاتين> Aircraft thermal management : integrated energy systems analysis
<کتابهاي لاتين> Interference mitigation and energy management in 5G heterogeneous cellular networks
<کتابهاي لاتين> Radio Resource Management in Wireless Networks : An Engineering Approach
<کتابهاي لاتين> Aircraft thermal management : systems architectures
<کتابهاي لاتين> Handbook of training eva​luation and measurement methods
<کتابهاي لاتين> Hydroelectric energy : renewable energy and the environment
<کتابهاي لاتين> Digital control of high-frequency switched-mode power converters
<کتابهاي لاتين> Organizational culture and leadership
<کتابهاي لاتين> Organizational change and temporality : bending the arrow of time
<کتابهاي لاتين> Mechanics of aero-structures
<کتابهاي لاتين> Survival guide to organic chemistry : bridging the gap from general chemistry
<کتابهاي لاتين> Statistics for engineering and the sciences
<کتابهاي لاتين> Cryogenic heat transfer
<کتابهاي لاتين> On the nature of human resource development : holistic agency and an almost-autoethnographical exploration of becoming
<کتابهاي لاتين> C++ for financial mathematics
<کتابهاي لاتين> Accountability in human resource management : connecting HR to business results
<کتابهاي لاتين> Organic chemistry : an acid-base approach
<کتابهاي لاتين> Handbook of public administration
<کتابهاي لاتين> Introduction to renewable energy
<کتابهای فارسی> رياضي عمومي 2 دو (خلاصه درس+ 707 مساله حل شده)
<کتابهاي لاتين> Applied mathematical methods for chemical engineers
<کتابهاي لاتين> Cloud computing networking : theory, practice, and development
<کتابهاي لاتين> Organizational behavior : integrating individuals, groups, and organizations
<کتابهاي لاتين> Project management for engineering, business and technology
<کتابهاي لاتين> Laboratory safety for chemistry students
<کتابهاي لاتين> Real-time digital signal processing from MATLAB to C with the TMS320C6x DSPs
<کتابهاي لاتين> Managing people and organizations in changing contexts
<کتابهاي لاتين> Photovoltaic system design : procedures, tools and applications
<کتابهاي لاتين> Principles and modern applications of mass transfer operations
<کتابهاي لاتين> Graphs, Algorithms, and Optimization
<کتابهاي لاتين> Managing measurement risk in building and civil engineering
<کتابهاي لاتين> Total construction management : lean quality in construction project delivery
<کتابهاي لاتين> Leadership in organizations : current issues and key trends
<کتابهاي لاتين> Integrated membrane systems and processes
<کتابهای فارسی> Maple [ميپل] براي رياضي عمومي 1 [يك]
<کتابهاي لاتين> Membrane materials for gas and vapor separation : synthesis and application of silicon-containing polymers
<کتابهای فارسی> حسابداري بهاي تمام شده 1 [يك] : تئوري و عملي
<کتابهاي لاتين> Global human resource development : regional and country perspectives
<کتابهای فارسی> خلاقيت و نوآوري (فردي، سازماني، گروهي)
<کتابهاي لاتين> Readings and cases in international human resource management
<کتابهای فارسی> آلودگي نوري
<کتابهاي لاتين> Combustion thermodynamics and dynamics
<کتابهاي لاتين> International human resource management : policies and practices for multinational enterprises
<کتابهاي لاتين> Project management in construction
<کتابهای فارسی> ارتقاي كارايي تصفيه طبيعي فاضلاب به روش بركه تثبيت (اصول، طراحي و مدل سازي)
<کتابهای فارسی> سنگ شناسي آذرين
<کتابهاي لاتين> Users Manual Autohydro for Windows
<کتابهاي لاتين> Advances in metaheuristic algorithms for optimal design of structures
<کتابهای فارسی> آكسفورد : فرهنگ اصطلاحات انگليسي
<کتابهای فارسی> معماري مدارس آينده
<کتابهاي لاتين> Applications of metaheuristic optimization algorithms in civil engineering
<کتابهای فارسی> يك راهنماي عملي براي روش تحقيق : يك دستورالعمل كاربرپسند براي تسلط بر تكنيك ها و پروژه هاي تحقيقاتي
<کتابهای فارسی> طراحي فونداسيون و سازه تجهيزات و تاسيسات نفتي
<کتابهای فارسی> بهره برداري از سامانه هاي كلرزني و مقابله با حوادث مربوطه
<کتابهای فارسی> شناسايي ديناميك سازه غيرخطي
<کتابهاي لاتين> Boone & Kurtzs contemporary business
<کتابهای فارسی> چينه شناسي مغناطيسي كاربردي
<کتابهای فارسی> كاربرد منطق فازي در زمين شناسي
<کتابهای فارسی> لجستيك بين الملل : مديريت زنجيره جهاني تداركات
<کتابهاي لاتين> Nanocomposite membrane technology : fundamentals and applications
<کتابهاي لاتين> Transforming HR creating value through people
<کتابهای فارسی> اثرات جاده سازي در حريم رودخانه ها ملاحظات طراحي هيدروليكي و زيست محيطي راهنماي آموزش و طراحي
<کتابهاي لاتين> The finite volume method in computational fluid dynamics : an advanced introduction with OpenFOAM® and Matlab®
<کتابهاي لاتين> Integral transform techniques for Greens function
<کتابهاي لاتين> Engineering computation of structures : the finite element method
<کتابهاي لاتين> Recent advances in sliding modes : from control to intelligent mechatronics
<کتابهاي لاتين> Ceramic Membranes : New Opportunities and Practical applications
<کتابهاي لاتين> Organisations and the business environment
<کتابهاي لاتين> Bridges : analysis, design, structural health monitoring, and rehabilitation
<کتابهای فارسی> كنترل دستگاهي : مفاهيم و كاربردها
<کتابهای فارسی> رويكردهاي محيط زيستي در مديريت صنايع (با مثال هاي كاربردي در صنايع چرم و نساجي)
<کتابهاي لاتين> Adiabatic fixed-bed reactors practical guides in chemical engineering
<کتابهای فارسی> اصول طراحي نيروگاه سيكل ساده و تركيبي با نرم افزار ترموفلو - نرم افزار هاي GT Pro و GT Master[جي. تي. پرو و جي. تي. مستر]
<کتابهاي لاتين> Trauma biomechanics : accidental injury in traffic and sports
<کتابهای فارسی> رهنمون عمليات مانده يابي چاه نفت : ابزار،فنون و تجربه
<کتابهاي لاتين> Conflict management
<کتابهاي لاتين> Physics of the human body
<کتابهاي لاتين> Big data in practice how 45 successful companies used big data analytics to deliver extraordinary
<کتابهاي لاتين> Fundamentals of materials science and engineering an integrated approach
<کتابهاي لاتين> Practical design of reinforced concrete structures
<کتابهاي لاتين> Users manual Autoplate
<کتابهای فارسی> ابزار حفاري درون چاه : نظريه و عمليات ويژه ي مهندسان و دانشجويان
<کتابهای فارسی> بركه هاي تثبيت فاضلاب
<کتابهاي لاتين> Public management and governance
<کتابهای فارسی> متالورژي استخراجي مس
<کتابهای فارسی> زهاب هاي اسيدي : تشكيل، كنترل و تصفيه
<کتابهای فارسی> آموزش توربين بخاري = Steam turbine training
<کتابهای فارسی> مهندسي شيرواني هاي سنگي
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر طراحي و بهينه سازي سيستم هاي تعليق صندلي خودروهاي غيرجاده اي
<کتابهای فارسی> طراحي و شبيه سازي سيكل هاي نيروگاهي با استفاده از نرم افزار Thermoflow [ترموفلو] «نرم افزارهاي GT Pro و Thermoflex» [ترموفلكس و جي. تي. پرو]
<کتابهای فارسی> اصول شبيه سازي مقدماتي و پيشرفته ديناميك سيالات محاسباتي با استفاده از نرم افزارهاي FLUENT [فلوئنت] و CFX [سي. اف. ايكس.] به همراه آموزش نرم افزارهاي Gambit، TGrid، ICEM-CFD و CFD-POST[سي. اف. دي. پست و گامبيت و ...]
<کتابهای فارسی> خوردگي و كنترل خوردگي
<کتابهای فارسی> خواص مهندسي خاكها (مقدماتي و پيشرفته)
<کتابهای فارسی> مباني طراحي و تجهيزات پست هاي فشار قوي
<کتابهای فارسی> روشهاي پژوهش در ژئوتكنيك : چگونه مسائل تحقيقاتي را حل كنيم؟
<کتابهاي لاتين> Handbook of membrane separations : chemical, pharmaceutical, food, and biotechnological applications
<کتابهای فارسی> طراحي پست هاي فشار قوي
<کتابهای فارسی> اصول تجربي و تئوري تست موتورهاي احتراق داخلي
<کتابهای فارسی> فرايندها و واكنش هاي شيميايي در صنعت پتروشيمي ايران
<کتابهای فارسی> مواد جايگزين سيمان (پوزلانها)؛ خواص، دوام و توسعه پايدار
<کتابهای فارسی> راهنماي ارتعاشات مكانيكي
<کتابهای فارسی> سامانه هاي موقعيت ياب ماهواره اي و كاربردها
<کتابهای فارسی> مباني و كاربردهاي انرزي زمين گرمايي
<کتابهای فارسی> الگوي پنهان (ردپاي سرنوشت )
<کتابهای فارسی> آموزش نرم افزارهاي شبيه سازي مخازن نفت و گاز CMG [سي. ام. جي.]
<کتابهای فارسی> بازاريابي عصب پايه در تبليغات
<کتابهای فارسی> آزمايشگاه شيمي عمومي با تاكيد بر ايمني
<کتابهای فارسی> تجزيه و تحليل آماري داده هاي اكتشافي ژئوشيميائي (با كاركرد در محيط STATISTICA [استاتيستيكا])
<کتابهای فارسی> كاربرد الكتروانباشت در رشد نانوساختارها
<کتابهای فارسی> ژئوشيمي زيست محيطي فلزات مسموميت زا
<کتابهاي لاتين> 5G radio access networks : centralized RAN, cloud-RAN, and virtualization of small cells
<کتابهای فارسی> درسنامه پيرومتالورژي
<کتابهای فارسی> مباني اقتصادي سيستم قدرت
<کتابهای فارسی> مديريت كانال هاي توزيع و فروش با تاكيد بر سيستم پخش مويرگي (نگرشي كاربردي)
<کتابهای فارسی> رياضيات عمومي
<کتابهای فارسی> سنگ شناسي عمومي
<کتابهای فارسی> زمين شناسي عمومي براي مهندسين
<کتابهاي لاتين> Airport engineering
<کتابهای فارسی> نقشه برداري مهندسي
<کتابهای فارسی> فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي
<کتابهای فارسی> ميكروسكوپي نيروي اتمي
<کتابهای فارسی> اصول مهندسي تونل (ويژه دانشجويان مهندسي عمران)
<کتابهای فارسی> ژيوفيزيك اكتشافي
<کتابهای فارسی> كاربرد تكنولوژي هاي نوين در لجستيك انبار با تاكيد بر انبارهاي اتوماتيك
<کتابهای فارسی> برنامه عمومي تحليل و طراحي سازه ها : مرجع جامع نرم افزار SAP 2000 [ساپ 2000]
<کتابهای فارسی> خواص فيزيكي مواد
<کتابهای فارسی> برگزيده متون ادب فارسي
<کتابهاي لاتين> The holistic inspirations of physics : the underground history of electromagnetic theory
<کتابهای فارسی> روشهاي رياضي براي علوم فيزيكي و مهندسي
<کتابهای فارسی> كاويتاسيون و ديناميك حباب در علوم مهندسي و پزشكي
<کتابهاي لاتين> Principles of mechanics
<کتابهاي لاتين> Computational methods for linear control systems
<کتابهای فارسی> مديريت سيستم جمع آوري آب هاي سطحي و كنترل سيلاب شهري
<کتابهای فارسی> پيش بيني سري هاي زماني از مقدماتي تا پيشرفته به همراه برنامه كاربردي در R [آز]
<کتابهای فارسی> طراحي اتصالات پاي ستون در سازه هاي فولادي
<کتابهاي لاتين> Schaums outline of theory and problems of continuum mechanics
<کتابهای فارسی> رياضيات پيشرفته در مهندسي شيمي
<کتابهای فارسی> عملكرد موثر در برنامه ريزي فضايي
<کتابهای فارسی> مديريت پسماند در شهرهاي جهان
<کتابهای فارسی> طراحي سياست هاي عمومي اصول و ابزارها
<کتابهای فارسی> چندجمله اي هاي امگا و سادهاناي نانوساختارها
<کتابهای فارسی> فلسفه طراحي لرزه اي بر اساس عملكرد
<کتابهای فارسی> استاندارد 2800 [دوهزار هشتصد] زير ذره بين
<کتابهای فارسی> مباني طراحي لرزه اي سازه ها
<کتابهای فارسی> تحليل و تشريح كامل مسايل استاتيك (ال. جي. مريام)
<کتابهای فارسی> بافت شناسي پايه جون كوئيرا
<کتابهای فارسی> مدل سازي كيفيت آب در رودخانه ها و بسترهاي آبي
<کتابهای فارسی> مدلسازي فركتال و چند فركتال داده هاي ژئوشيميايي
<کتابهای فارسی> لرزه نگاري مهندسي
<کتابهای فارسی> ژئوشيمي سطحي و كاربردهاي آن در اكتشاف منابع هيدروكربني
<کتابهای فارسی> فناوري لايه گذاري در پوشاك
<کتابهای فارسی> مواد پايه گرافني علم و فناوري
<کتابهای فارسی> داربست نانو
<کتابهاي لاتين> MATLAB : data analysis and visualization
<کتابهای فارسی> طراحي استوار، راهكاري جهت ارتقاء پايايي
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر اصول كلي مهندسي بافت
<کتابهای فارسی> تحليل نحوي خودكار متن فارسي
<کتابهای فارسی> برنامه ريزي خطي پيشرفته (روش هاي نقاط دروني)
<کتابهای فارسی> فلزات زيست تخريب پذير از مفهوم تا كاربرد
<کتابهای فارسی> رهيافتي نو در ارزيابي ويژگي هاي و آثار گاز رادن
<کتابهاي لاتين> Towards the third generation university : managing the university in transition
<کتابهای فارسی> تئوري و طراحي پيشرانه هاي دريايي
<کتابهای فارسی> شيمي سبز : آشنايي مقدماتي
<کتابهای فارسی> سيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير (FACTS) [فكتس] ؟ مفاهيم و كاربردها
<کتابهای فارسی> مكانيزم واكنشهاي آلي در يك نگاه آني : يك روش مرحله به مرحله براي حل مسائل شيمي آلي
<کتابهاي لاتين> Thermodynamics : an engineering approach
<کتابهای فارسی> زمين كردن، حفاظ و حفاظت در برابر امواج گذراي تجهيزات الكترونيكي براي ابزار دقيق و كنترل
<کتابهای فارسی> تحقيق در عمليات 1: برنامه ريزي خطي، برنامه ريزي آرماني شبكه، حمل و نقل و تخصيص
<کتابهای فارسی> شيمي فيزيك
<کتابهای فارسی> مدلسازي تجهيزات شبكه قدرت : ژنراتور، ترانسفورماتور، خط انتقال، برقگير و كليد
<کتابهای فارسی> فولادهاي ابزار
<کتابهای فارسی> روش المان مرزي
<کتابهای فارسی> مديريت بانكداري الكترونيكي : مسايل، راه حل ها و استراتژي
<کتابهای فارسی> كنترل آلودگي هوا (با رويكرد طراحي)
<کتابهای فارسی> تقارن در شيمي
<کتابهای فارسی> كريستال هاي فوتوني افزاره ها،فيبرها، نانوساختارها و حسگرها
<کتابهای فارسی> مديريت نوآوري و توسعه محصول جديد
<کتابهای فارسی> معادلات ديفرانسيل
<کتابهای فارسی> مهندسي كنترل (ويرايش پنجم)
صفحه 1 از 10   <قبلی   بعدی>  

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.