لیست تازه ها


<کتابهاي لاتين> Introduction to circle packing : the theory of discrete analytic functions
<کتابهای فارسی> مقدمه اي اجمالي بر معماري منظر
<کتابهای فارسی> آماده سازي و تجزيه نمونه ها توسط استخراج بافاز جامه
<کتابهای فارسی> مباني مهندسي آزمايش هاي پروازي
<کتابهای فارسی> آناليز حقيقي
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر نظريه مدول ها
<کتابهای فارسی> مباحث و مسائلي در نظريه گروه ها
<کتابهای فارسی> مكانيك سيالات پيشرفته
<کتابهای فارسی> راهنماي مقدماتي تا پيشرفته ي simulink همراه با توابع اس، جريان حالت، كنترل، انيميشن، شبيه سازي بلادرنگ و توليد كد
<کتابهای فارسی> كنترل مدرن، تئوري و كاربرد
<کتابهای فارسی> شكل پذيري ورق هاي فلزي
<کتابهای فارسی> پردازش تصاوير ديجيتال با استفاده از نرم افزار MATLAB [متلب]
<کتابهاي لاتين> closing and merging academic libraries
<کتابهای فارسی> فناوري تصويربرداري پزشكي
<کتابهای فارسی> آنتن هاي پلاسما
<کتابهای فارسی> مهندسي هيدروليك و نيوماتيك
<کتابهای فارسی> مروري بر صنايع نفت و گاز
<کتابهای فارسی> ANSYS براي مهندسين جوش
<کتابهای فارسی> مديريت منابع آب: رويكردسيستمي
<کتابهای فارسی> پاسداشت از منابع، انرژي و محيط زيست
<کتابهای فارسی> مباني انتقال گرما و جرم
<کتابهای فارسی> آمار و احتمال مهندسي
<کتابهای فارسی> اصول و مباني روسازي هاي بدون بالاست خطوط ريلي
<کتابهای فارسی> آزمايشگاه تكميل و كنترل كيفيت تكميل
<کتابهای فارسی> آزمايشگاه شيمي آلي
<کتابهای فارسی> مجموعه مقالات در صنعت شيشه
<کتابهای فارسی> حفاظت انرژي و محيط زيست در صنعت شيشه
<کتابهای فارسی> آناليز ديناميك غيرخطي به كمك نرم افزار LS-DYNA
<کتابهای فارسی> استاندارد طراحي و اجرا به روش ميكروتولنينگ براساس كميته منتخب ASCE آمريكا ۲۴ فوريه ۲۰۱۴
<کتابهای فارسی> متمم مقدمه اي بر ترموديناميك مواد بر اساس تاليف ديويد. ر. گاسگل...
<کتابهای فارسی> مدارهاي ميكروالكترونيك
<کتابهای فارسی> فناوري ساخت قطعات الكترونيكي : فناوري VLSI [وي. ال. اس. آي.] سيليسيمي : اساس، روش هاي اجرا و مدل سازي
<کتابهای فارسی> جوشكاري ذوبي و تحليل حرارتي
<کتابهای فارسی> مباني نظري و عملي در فناوري اكستروژن
<کتابهای فارسی> روش هاي ويژه در قالب گيري تزريقي پليمرها
<کتابهاي لاتين> History of number : evidence from Papua New Guinea and Oceania
<کتابهاي لاتين> Bauxite mining in Africa : transnational corporate governance and development
<کتابهاي لاتين> Applied physics, system science and computers : proceedings of the 1st International Conference on Applied Physics, System Science and Computers (APSAC2016), September 28-30, Dubrovnik, Croatia
<کتابهاي لاتين> Energy efficiency in the minerals industry : best practices and research directions
<کتابهاي لاتين> Informatics in control, automation and robotics : 13th International Conference, ICINCO 2016 Lisbon, Portugal, 29-31 July, 2016
<کتابهاي لاتين> Applications in electronics pervading industry, environment and society : APPLEPIES 2016
<کتابهاي لاتين> Sensors : proceedings of the third National Conference on Sensors, February 23-25, 2016, Rome, Italy
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر مهندسي و علم مواد
<کتابهای فارسی> سامانه هاي ميكروالكترومكانيك فركانس راديويي: تئوري، طراحي و فناوري
<کتابهای فارسی> اختصارات و عبارات در سيستم هاي مخابراتي (انتقال،سوئيچ، ديتا، نيرو، ساختمان)
<کتابهای فارسی> شبكه هاي سلول كوچك (فمتوسل)
<کتابهاي لاتين> Mathematical statistics : basic ideas and selected topics
<کتابهاي لاتين> Python tricks : the book
<کتابهاي لاتين> An introduction to mechanics
<کتابهاي لاتين> The big machine
<کتابهاي لاتين> Adhesive bonding of reinforced plastics
<کتابهاي لاتين> Control engineers handbook : servomechanisms, regulators, and automatic feedback control systems
<کتابهاي لاتين> Automatic control handbook
<کتابهاي لاتين> Experimental vibration analysis of civil structures
<کتابهاي لاتين> Whisker technology
<کتابهاي لاتين> Chemistry of engineering materials
<کتابهای فارسی> مدل سازي در برنامه ريزي رياضي
<کتابهاي لاتين> Online engineering & internet of things
<کتابهاي لاتين> Advances in service and industrial robotics
<کتابهای فارسی> تابع گرين و كاربردهاي آن در تجزيه و تحليل سيستم هاي با ابعاد نانو
<کتابهای فارسی> ترموديناميك با رهيافتي مهندسي
<کتابهای فارسی> كاربرد ادوات توان سفارشي در بهبود كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
<کتابهای فارسی> بازخواني انتقادي ادبيات حوزه اخلاق فناوري اطلاعات
<کتابهای فارسی> راهنماي فراسكاتي ويراست هفتم: رهنمودهاي پيشنهادي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا (OECD) براي ارزيابي فعاليتهاي پژوهش و توسعه تجربي 2015
<کتابهای فارسی> جستارهايي در باب آينده پژوهي
<کتابهای فارسی> بازنگري سازمان هاي ماتريسي: به همراه بررسي داستان هايي درباره مديريت پروژه و مديريت تيم
<کتابهای فارسی> چالش ها و فرصت هاي كسب و كار در حوزه IT
<کتابهای فارسی> آناليز چاه آزمايي
<کتابهای فارسی> كاربرد روش هاي آماري چندمتغيره در تحليل داده هاي علوم زمين و محيط زيست
<کتابهای فارسی> دستگاهها و تجهيزات مناسب براي استفاده در اتمسفر انفجاري
<کتابهای فارسی> خوردگي و روشهاي تعيين عملكرد بازدارنده ها
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر كامپوزيت هاي زمينه فلزي
<کتابهای فارسی> رفتار فازي سيالات گاز ميعاني
<کتابهای فارسی> سطح
<کتابهای فارسی> طراحي موشك هاي راهبردي و ماهواره بر
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر مهندسي پديده تلاطم و كاربرد آن
<کتابهای فارسی> ساختمان داده ها و الگوريتم ها در جاوا
<کتابهای فارسی> ذخيره انرژي گرمايي با استفاده از مواد تغيير فازدهنده؛ اصول و كاربردها
<کتابهای فارسی> GRE فيزيك
<کتابهای فارسی> مهندسي كنترل
<کتابهاي لاتين> Petroleum refinery engineering
<کتابهاي لاتين> Petroleum refinery engineering
<کتابهای فارسی> شيمي آلي
<کتابهای فارسی> شيمي آلي
<کتابهاي لاتين> Continuous emission monitoring
<کتابهای فارسی> شيمي آلي2
<کتابهای فارسی> نانوذرات فلزي پلاسموني در كاربردهاي زيست پزشكي
<کتابهای فارسی> تحليل پايداري شيرواني ها
<کتابهای فارسی> بارگذاري و سيستم هاي باربر سازه اي
<کتابهاي لاتين> Turbulent combustion
<کتابهای فارسی> راهنماي مسائل استاتيك مريام، ويراست هشتم جي. ال مريام، ال. جي. كريگ، جي. ان. بولتون
<کتابهای فارسی> فيزيك مدرن و كاربرد آن در علم هوا و فضا
<کتابهای فارسی> آزمايشگاه فيزيك عمومي
<کتابهای فارسی> مباني تجربي فيزيك پايه دو "الكتريسيته و مغناطيس "
<کتابهای فارسی> نخستين درس در توپولوژي جبري
<کتابهای فارسی> فلسفه علم
<کتابهای فارسی> پژوهش عملياتي پيشرفته
<کتابهای فارسی> فضاهاي شهري سنتي در شهرهاي ايراني - اسلامي
<کتابهای فارسی> ترازيابي خدمات و تسهيلات پارك هاي منتخب علم و فناوري در جهان
<کتابهای فارسی> مهندسي نوآوري
<کتابهای فارسی> آسفالتين و مباني شبيه سازي مولكولي آن
<کتابهای فارسی> مدل سازي استاتيك مخازن نفت و گاز و تفسير سايزميك با استفاده از نرم افزار PETREL
<کتابهای فارسی> اصول مهندسي مخازن گاز
<کتابهای فارسی> تئوري ارتعاشات
<کتابهای فارسی> شناخت فناوري هاي نوظهور و مقدمه اي بر شناخت فناوري در سطح خرد و كلان
<کتابهای فارسی> مطالعات تطبيقي مديريت تعمير و نگهداري معابر شهري
<کتابهای فارسی> نوآوري هاي جهاني در حمل و نقل شهري
<کتابهای فارسی> خطايابي املايي خودكار در زبان فارسي ...
<کتابهای فارسی> ساختمان داده ها و الگوريتم ها در جاوا
<کتابهای فارسی> آموزش گام به گام نرم افزار Pipesim كاملا آموزشي و كاربردي همراه با CD
<کتابهای فارسی> نجوم جهان در حال تحول
<کتابهای فارسی> آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان: مطالعه موردي اروپا
<کتابهای فارسی> اكسيد گرافن : مباني فيزيكي و كاربردها
<کتابهای فارسی> تست، تنظيم و بالانس سيستم هاي تأسيساتي
<کتابهای فارسی> آتوماتاي كوانتومي سلولي نقطه اي (QCA) [كيو. سي. آ.]
<کتابهای فارسی> فناوري نانو در صنايع دريايي
<کتابهای فارسی> مديريت سيستم جمع آوري آبهاي سطحي و كنترل سيلاب شهري
<کتابهای فارسی> اينترنت اشيا در هوشمندسازي شبكه ها
<کتابهاي لاتين> Chemical engineering process design and economics : a practical guide
<کتابهای فارسی> تكنولوژي ماشين كاري (ماشين ابزارهاي توليد فرايندها)
<کتابهای فارسی> پوشش هاي تابش پز فرابنفش: اصول اوليه، پيشرفت هاي اخير و كاربردهاي نوين
<کتابهای فارسی> شبكه هاي كامپيوتري (رويكرد از فراز به فرود)=
<کتابهای فارسی> اصول مديريت در شرايط اضطراري
<کتابهای فارسی> برنامه ريزي كاربري زمين شهري
<کتابهای فارسی> نظريه هاي تأثيرگذار در علم نجوم
<کتابهای فارسی> مديريت سانحه در سامانه هاي حمل و نقل هوشمند
<کتابهای فارسی> نظام نوآوري منطقه اي: مفاهيم و مدل هاي ارزيابي
<کتابهای فارسی> آسفالت با استخوان بندي سنگدانه اي SMA
<کتابهای فارسی> مديريت ايمني ساخت و ساز
<کتابهای فارسی> برنامه ريزي و تمركز زدايي فضاهاي رقابتي براي فعاليت هاي عمومي در كشورهاي جنوب
<کتابهای فارسی> مديريت شهري و امنيت غذايي
<کتابهای فارسی> جامعه شناسي اديان
<کتابهای فارسی> آزمايش نفوذ پيزوكن در مهندسي ژئوتكنيك
<کتابهای فارسی> شيبه سازي فرآيندهاي ريخته گري
<کتابهای فارسی> نانوالياف در پزشكي بازساختي و مهندسي بافت
<کتابهاي لاتين> Petroleum refinery engineering
<کتابهای فارسی> رئولوژي و سيالات غير نيوتني
<کتابهای فارسی> پايداري و كنترل خودكار پرواز
<کتابهای فارسی> نخستين دورهٔ فيزيك محاسباتي
<کتابهای فارسی> فيزيك نوين: مطابق با آخرين برنامه ي بازنگري شده در سال 1394
<کتابهای فارسی> مباني فيزيك فيزيك پاينه 3
<کتابهای فارسی> فضا، زمان و كوانتا
<کتابهای فارسی> آينده پژوهي و انرژي
<کتابهای فارسی> مباني فيزيك (نسبيت، ذره يا موج، اتم ها، جامدها، هسته ها، ذرات بنيادي و كيهان شناسي)
<کتابهای فارسی> اصول و فنون اندازه گيري هسته اي
<کتابهای فارسی> گامي در فلسفه فيزيك : موجبيت و پيش بيني
<کتابهای فارسی> آموزش كاربردي ANSYS Workbench [انسيس ورك بنچ]
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر فيزيك محاسباتي
<کتابهای فارسی> توابع مختلط و كاربرد آن ها در فيزيك و مهندسي
<کتابهای فارسی> ارزيابي بازده سيستم هاي انرژي
<کتابهای فارسی> مهندسي معكوس
<کتابهای فارسی> تريبولوژي كاربردي: طراحي و روانكاري ياتاقان
<کتابهای فارسی> مهندسي ديرگدازهاي ريختني
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر بيوتكنولوژي مولكولي
<کتابهای فارسی> ازدياد برداشت به روش ژل هاي ذره اي از قبل شكل گرفته
<کتابهای فارسی> ديناميك كلاسيك ذرات و سيستمها
<کتابهای فارسی> كليد كاربردي NDT [ان. دي. تي.] و بازرسي جوش
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر آكوستيك
<کتابهای فارسی> آموزش ابزار مونت كارلوي Geant4 [جينت]
<کتابهای فارسی> زيرساخت هاي پروتكل ملي درمان با اسب (هيپوتراپي) : مباني بيومكانيك، نرومكانيك، پزشكي و روان شناسي
<کتابهاي لاتين> Critical excitation methods in earthquake engineering
<کتابهای فارسی> مهندسي حفاري كاربردي : همراه با حل تشريحي مسائل آخر فصل ها=Applied drilling engineering
<کتابهای فارسی> مقدمه اي بر تصويرگري پزشكي : فيزيك، مهندسي و كاربردهاي باليني
<کتابهای فارسی> كتاب مرجع ابزار دقيق : اندازه گيري الكتريكي و اندازه گيري تشعشعات
<کتابهاي لاتين> Handbook of aluminum bonding technology and data
<کتابهای فارسی> تحليل و طراحي ميراگرها و جداگرهاي لرزه اي بر اساس Opensees, SAP 2000, Perform 3D
<کتابهای فارسی> طراحي و اجراي جداسازي لرزه اي: كاربرد در ساختمان، پل و ساير سازه ها به همراه مدلسازي در Etabs و Sap 2000
<کتابهای فارسی> مباني مهندسي برق (2) : ماشينهاي الكتريكي AC-DC [ي. سي.-دي. سي.]
<کتابهاي لاتين> Technology of engineering materials
<کتابهاي لاتين> The properties of engineering materials
<کتابهای فارسی> تشريح كامل مسائل شيمي فيزيك
<کتابهای فارسی> آشنايي با دانش پليمرها و اصطلاحات بنيادي
<کتابهای فارسی> فنون و ابزارهاي روش تحقيق در مديريت
<کتابهای فارسی> نانوكامپوزيت هاي پليمري (روش هاي توليد)
<کتابهای فارسی> طراحي و مديريت اجرا در خطوط انتقال گاز=Design & construction management in gas transmission
<کتابهای فارسی> فرهنگ مهندسي ژئوتكنيك (انگليسي - فارسي)
<کتابهای فارسی> سوپر آلياژها
<کتابهای فارسی> سيگنال هاي زيستي : فيزيولوژي، ثبت، آزمايش، پردازش و تحليل
<کتابهای فارسی> مباني خوردگي فلزات و آلياژها
<کتابهای فارسی> سنتز، شناسايي و كاربرد نانومواد در زمينه هاي مختلف علوم و فناوري
<کتابهای فارسی> طراحي، ساخت و كاربرد تيرهاي كامپوزيتي
<کتابهای فارسی> تشريح جامع مسائل شيمي فيزيك
<کتابهای فارسی> مباني شيمي معدني
<کتابهای فارسی> بازشناسي اشياء : علوم اعصاب بينايي، مدل هاي محاسباتي- شناختي، يادگيري عميق
<کتابهای فارسی> موتورهاي مغناطيس دائم (مقدماتي) : (عملكرد، تحليل، كاربرد)
<کتابهای فارسی> اصول فيلترهاي تطبيقي الگوريتم ها و تحليل عملكرد
<کتابهای فارسی> فيزيك راديولوژي تشخيصي كريستينسن
<کتابهاي لاتين> Transport processes and separation process principles (includes unit operations)
<کتابهاي لاتين> Silicon VLSI technology : fundamentals, practice, and modeling
<کتابهاي لاتين> Semiconductor devices, physics and technology
<کتابهاي لاتين> Semiconductor devices : physics and technology
<کتابهاي لاتين> Spatial point patterns : methodology and applications with R
<کتابهاي لاتين> Introduction to data science : a Python approach to concepts, techniques and applications
<کتابهای فارسی> كدهاي MATLAB [مطلب] براي تحليل به روش اجزاي محدود
<کتابهاي لاتين> Deploying QoS for Cisco IP and next-generation networks : the definitive guide
<کتابهاي لاتين> Mechanics of materials
<کتابهاي لاتين> Principles of genetics
<کتابهاي لاتين> A practical towards large-edy simulation of incompressible turbulent flows
<کتابهای فارسی> مدل سازي و شبيه سازي ديناميك اجسام پرنده
<کتابهای فارسی> مدل سازي و شبيه سازي ديناميك اجسام پرنده
<کتابهای فارسی> تشريح كامل مسايل مباني فيزيك
<کتابهای فارسی> كاربرد روش هاي آينده پژوهي در تحليل اسناد سياست گذاري فناوري
<کتابهای فارسی> توپولوژي عمومي
<کتابهای فارسی> فناوري بازرسي مبتني بر ريسك : اصول پيشنهادي 581 API [اي. پي. آي.]
<کتابهای فارسی> رياضي عمومي (1)قابل استفاده براي داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه سراسري و آزاد مرجع كامل كمك درسي براي رشته هاي علوم پايه و فني مهندسي
<کتابهای فارسی> آينده نگاري از مفهوم تا اجرا
<کتابهای فارسی> مدل سازي مهندسي با COMSOL[كامسول] (مهندس يار)
<کتابهای فارسی> كاني ها و سنگ ها
<کتابهای فارسی> مرجع كامل تهويه مطبوع و تبريد
<کتابهای فارسی> مدل سازي رياضي در مهندسي شيمي
<کتابهای فارسی> تشريح كامل مسايل مباني فيزيك
<کتابهاي لاتين> Mechanics of materials
<کتابهاي لاتين> Implementing Cisco IOS network security (IINS)
<کتابهاي لاتين> CCNA data center DCICT 640-916 official cert guide
<کتابهاي لاتين> Introduction to data science
<کتابهاي لاتين> Vibration of nearly periodic structures and mistuned bladed rotors
<کتابهاي لاتين> Intelligent distributed computing
<کتابهای فارسی> نگرشي بر طيف سنجي
<کتابهاي لاتين> A first course in probability
<کتابهای فارسی> نظريه صف
<کتابهای فارسی> نقشه برداري معدني (به همراه مساله هاي كاربردي حل شده)
<کتابهاي لاتين> A course of mineralogy
<کتابهای فارسی> تشريح كامل مسايل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي
<کتابهای فارسی> راهنماي تشريحي حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي
<کتابهای فارسی> تشريح كامل مسائل اندازه گيري و آشكارسازي تابش (سولفانيديس)
<کتابهای فارسی> استانداردهاي فني و ابعاد حقوقي رايانش ابري در ايران
<کتابهای فارسی> كاملترين مرجع كاربردي OpenSEES [اپن سيس]
<کتابهای فارسی> مرجع كامل مدل سازي و آناليز با نرم افزار ABAQUS [آپاكوس]
<کتابهای فارسی> فرهنگ فيزيك دوسويه رهنما فارسي- انگليسي، انگليسي- فارسي
<کتابهای فارسی> راهنماي حل مسائل مباني فيزيك
<کتابهای فارسی> مباني سامانه هاي كنترل توزيع شده Distributed control systems = DCS
<کتابهای فارسی> آشنايي با معماري سامانه هاي DCS Distributed control systems رايج دنيا
<کتابهای فارسی> كارگاه نرم افزار مهندسي MATLAB [متلب]
<کتابهای فارسی> پيوند دانشگاه ها به رشد منطقه اي : (درس هايي از اتحاديه اروپا)
<کتابهاي لاتين> Python an introduction to programming
<کتابهاي لاتين> Estimating in heavy construction roads, bridges, tunnels, foundations
<کتابهاي لاتين> DNA engineering : properties and applications
<کتابهای فارسی> اصول و روش هاي توليد انرژي هم جوشي هسته اي
<کتابهای فارسی> شبيه سازي مسائل مهندسي با استفاده از نرم افزار گمبيت و انسيس فلوئنت 15
<کتابهای فارسی> برنامه نويسي با MATLAB [متلب]
<کتابهای فارسی> آموزش مفاهيم پايه در پردازش تصوير ديجيتال
<کتابهای فارسی> روش هاي عددي براي مهندسين شيمي
<کتابهاي لاتين> Guide to Cisco Routers Configuration Becoming a Router Geek
<کتابهاي لاتين> Membrane reactors for energy applications and basic chemical production
<کتابهاي لاتين> Validation of chromatography data systems ensuring data integrity, meeting business and regulatory requirements
<کتابهاي لاتين> Amino acids, peptides and proteins
<کتابهاي لاتين> Carbohydrate chemistry
<کتابهاي لاتين> Photochemistry
<کتابهاي لاتين> Molybdenum and tungsten enzymes
<کتابهاي لاتين> Bioactive glasses fundamentals, technology and applications
صفحه 1 از 11   <قبلی   بعدی>  

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.